• کف پای صاف و درمان آن

کف پای صاف و درمان آن

0126

رایگان

80000
موجود
زمان : N دقیقه
حجم فایل : Mb ...
گردآوری : مریم السادات صدر عاملی - عباس یراقی
ویراستیار : سخن چین
ضبط صدا : سخن چین
منابع : کف پای صاف ، درمان و پیشگیری (دکتر شعبانی مقدم - دکتر خزایی) - صافی کف پا و حرکات اصلاحی (دکتر سخن گویی) - بیماری های پا (جولیوست فاست - رئیسی) - کفش ، سلامتی و ورزش (دکتر رمضانی)

فهرست

- کف پای صاف و انواع آن

- علل پیدایش کف پای صاف

- روش های تشخیص

- پیشگیری و درمان

- ورزش درمانی

- کفش مناسب کدام است ؟

- توصیه هایی برای کودکان

 

نظرسنجی
کیفیت صدا


نظرات کاربران
ارسال نظر