• نظریه انقلاب دائمی دکتر شریعتی و مقایسه آن با نظریه دکنر چارلز هندی در مدیریت

نظریه انقلاب دائمی دکتر شریعتی و مقایسه آن با نظریه دکنر چارلز هندی در مدیریت

96001

برای دانلود اینجا کلیک کنید:

دانلود

نظرسنجی
کیفیت صدا


نظرات کاربران
ارسال نظر